Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/13407
Title: Wprowadzenie
Authors: Szczurek-Boruta, Alina
Keywords: człowiek wykluczony; człowiek zagrożony wykluczeniem; wykluczenie społeczne; wykluczenie edukacyjne; wykluczenie kulturowe
Issue Date: 2017
Publisher: Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek
Citation: A. Szczurek-Boruta, K. Jas (red. nauk.), "Człowiek wykluczony i człowiek w sytuacji zagrożenia wykluczeniem społecznym, edukacyjnym, kulturowym : wyzwania, powinności pedagogiki, zadania" (S. 7-11). Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek
Abstract: Zróżnicowanie warunków życia wzrasta, problemem społecznym jest zaspokojenie potrzeb ludzi najbiedniejszych, upośledzonych społecznie i kulturowo, upośledzonych przez los lub bezradnych wobec otaczającego świata. Pedagogika jako dyscyplina nauki i edukacja jako obszar praktyki mogą przyczynić się do pokonywania rozmaitych podziałów, uprzedzeń, stereotypów, przejawów dyskryminacji, stwarzając szanse na trwanie uniwersalnych wartości, kierowanie się nimi w życiu indywidualnym i zbiorowym.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/13407
ISBN: 978-83-8019-695-7
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WSiNoE)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Szczurek_Boruta_Wprowadzenie.pdf328,92 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons