Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/13433
Title: Wpływ analizy fundamentalnej na skuteczność systemów wspomagających decyzje inwestycyjne
Authors: Juszczuk, Przemysław
Keywords: rynki walutowe; wskaźnik ATR; analiza fundamentalna
Issue Date: 2014
Citation: "Acta Universitatis Nicolai Copernici. Ekonomia" T. 45, nr 2 (2014), s. 147-159
Abstract: Wskaźnik ATR (Average True Range) na rynku walutowym jest bardzo często stosowanym narzędziem umożliwiającym ustalenie poziomu zabezpieczenia. Jednak nierzadko zdarza się, iż podczas istotnych wydarzeń ekonomicznych następują silne wahania danej pary walutowej, co w konsekwencji prowadzi do zamknięcia zlecenia ze stratą. W artykule zaproponowana została modyfikacja wskaźnika ATR, uwzględniająca możliwą dynamikę zmian ceny zarówno przed, jak i po pojawieniu się danej informacji ekonomicznej.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/13433
DOI: 10.12775/AUNC_ECON.2014.009
ISSN: 2080-0339
2392-1269
Appears in Collections:Artykuły (WNŚiT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Juszczuk_Wplyw_analizy_fundamentalnej_na_skutecznosc_systemow_wspomagajacych.pdf347,92 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons