Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/13591
Title: System wartości nauczycieli studiujących zaocznie
Authors: Rodek, Violetta
Keywords: pedagogika; nauczyciel; system wartości; studia zaoczne; współczesna humanistyka
Issue Date: 1998
Citation: "Nauczyciel i Szkoła" T. 1 (1998), s. 90-97
Abstract: "W humanistyce współczesnej zauważa się od pewnego czasu narastanie zainteresowań problematyką wartości i wartościowań. Człowiek coraz częściej uświadamia sobie centralne miejsce wartości, ich typów, hierarchii, konfliktów, zarówno w życiu jednostek, jak i społeczeństw. H. Świda twierdzi, iż „wartość ma fundamentalne znaczenie w strukturze osobowości, ukierunkowuje ona bowiem wszelkie ludzkie działania”.1 Wartości preferowane przez jednostkę nie stanowią nigdy izolowanych elementów, lecz pozostają ze sobą we wzajemnych związkach, tworząc system, układ. W życiu każdego człowieka pojawić się mogą różne wartości, i tak jak każdego człowieka cechują odrębne cechy osobowości, tak i system wartości każdej jednostki jest odmienny." (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/13591
ISSN: 1426-9899
Appears in Collections:Artykuły (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Rodek_System_wartosci_nauczycieli_studiujacych_zaocznie.pdf386,69 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons