Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/13676
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorWentkowska, Aleksandra-
dc.date.accessioned2020-04-27T10:50:21Z-
dc.date.available2020-04-27T10:50:21Z-
dc.date.issued2019-
dc.identifier.citation"Roczniki Administracji i Prawa" Tom Specjalny, nr XIX (2019), s. 301-317pl_PL
dc.identifier.issn1644-9126-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.12128/13676-
dc.description.abstractJednym z elementów składających się na obraz demokratycznego społeczeństwa jest Policja, która podlegając regułom i zasadom prawa urzeczywistniającym poszanowanie godności ludzkiej, może ingerować w życie obywateli w określonych i ściśle kontrolowanych warunkach, w związku z czym ponosi publiczną odpowiedzialność. Wyjątkowe uprawnienia Policji związane z zatrzymaniem, aresztowaniem, przesłuchaniem, przeszukaniem czy użyciem siły czynią z formacji, jaką jest Policja (co dotyczy również wojska), potencjalne zagrożenie dla systemów demokratycznych – znacznie większe niż w przypadku pozostałych agencji państwowych. Dlatego też w celu rzetelnego, efektywnego i sprawiedliwego wykonywania przyznanych przez suwerena kompetencji powołuje się instytucje nadzoru nad organami ścigania. Instytucje te stają się tym samym jednym z atrybutów demokratycznego państwa prawa, w powołaniu których suweren ma prawo brać udział.pl_PL
dc.language.isoplpl_PL
dc.rightsUznanie autorstwa 3.0 Polska*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/*
dc.subjectPolicjapl_PL
dc.subjectskargipl_PL
dc.subjectombudsmanpl_PL
dc.subjectrzecznik praw obywatelskichpl_PL
dc.subjectdemocratic policingpl_PL
dc.titleRola „ombudsmanów policyjnych” w realizacji zasady democratic policingpl_PL
dc.typeinfo:eu-repo/semantics/articlepl_PL
dc.identifier.doi10.5604/01.3001.0014.1035-
Appears in Collections:Artykuły (WPiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Wentkowska_Rola_ombudsmanow_policyjnych_w_realizacji_zasady_democratic_policing.pdf773,8 kBAdobe PDFView/Open
Show simple item record


Uznanie Autorstwa 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons