Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/13726
Title: Gromadzenie czasopism w Bibliotece Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Other Titles: The acquisition of periodicals in the law and administration department Library of the University of Silesia
Authors: Kunicka, Marta
Keywords: Biblioteka Wydziału Prawa i Administracji Uni-wersytetu Śląskiego w Katowicach; Czasopisma
Issue Date: 2012
Citation: "Nowa Biblioteka" Nr 1 (2012), s. 203-215
Abstract: Zaprezentowano Bibliotekę Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, uwzględniając funkcję gromadzenia czasopism, jak również ich elektronicznych odpowiedników. Przedstawiono dane ilościowe odzwierciedlające prenumeratę oraz kryteria doboru decydują-ce o zakupie konkretnych pozycji. Osobne miejsce w artykule poświęco-no czasopismom elektronicznym i sposobom ich dystrybucji.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/13726
ISSN: 1505-4195
Appears in Collections:Artykuły (BUŚ)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kunicka_Gromadzenie_czasopism_w_Bibliotece_Wydziału_Prawa.pdf409,24 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons