Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/13726
Tytuł: Gromadzenie czasopism w Bibliotece Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach
Tytuł równoległy: The acquisition of periodicals in the law and administration department Library of the University of Silesia
Autor: Kunicka, Marta
Słowa kluczowe: Biblioteka Wydziału Prawa i Administracji Uni-wersytetu Śląskiego w Katowicach; Czasopisma
Data wydania: 2012
Źródło: "Nowa Biblioteka" Nr 1 (2012), s. 203-215
Abstrakt: Zaprezentowano Bibliotekę Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, uwzględniając funkcję gromadzenia czasopism, jak również ich elektronicznych odpowiedników. Przedstawiono dane ilościowe odzwierciedlające prenumeratę oraz kryteria doboru decydują-ce o zakupie konkretnych pozycji. Osobne miejsce w artykule poświęco-no czasopismom elektronicznym i sposobom ich dystrybucji.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/13726
ISSN: 1505-4195
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (BUŚ)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Kunicka_Gromadzenie_czasopism_w_Bibliotece_Wydziału_Prawa.pdf409,24 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons