Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/13757
Tytuł: Prawnicy na Górnym Śląsku i ich edukacja w XX w. : do czasu erygowania Uniwersytetu Śląskiego
Autor: Drogoń, Andrzej
Słowa kluczowe: kształcenie prawników; Górny Śląsk
Data wydania: 2018
Źródło: "Z Dziejów Prawa" (2018), T. 11 (19), cz. 1, s. 15-49
Abstrakt: Problemy związane z kształceniem polskich środowisk inteligenckich, stanowiących nie tylko podstawy elit intelektualnych, ale w głównej mierze środowisk budujących podstawy aparatu władzy państwowej, kadry urzędnicze administracji publicznej oraz nauczycieli, zdolnych do wychowywania, w duchu odpowiadającym polskiej racji stanu, kolejnych pokoleń, stanowiły duże wyzwanie dla rodzącej się państwowości polskiej po pierwszej wojnie światowej. Na terenach, które w okresie wcześniejszym poddawane były procesom systemowej germanizacji, zjawiska te stanowiły wręcz kluczowe wyzwania dla organizatorów struktur państwowych. Ponadto należy mieć na uwadze, że istota sprawy nie może być postrzegana wyłącznie w kategoriach budowy nowej struktury władzy.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/13757
ISSN: 2353-9879
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WPiA)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Drogon_prawnicy_na_gornym_slaski_i_ich.pdf696,81 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons