Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1383
Title: Recepcja książki Andrzeja Walickiego "Marksizm i skok do królestwa wolności..."
Authors: Czakon, Tomasz
Keywords: Andrzej Walicki; recepcja
Issue Date: 2009
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: T. Czakon (red.), "Od marksizmu do feminizmu : księga pamiątkowa z okazjo 70. rocznicy urodzin Profesora Kazimierza Ślęczki" (S. 148-162). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Przywołana w tytule publikacja Andrzeja Walickiego ukazała się w języku polskim w 1996 roku. Jest autorskim tłumaczeniem wersji angielskiej wydanej rok wcześniej. Wbrew kilku malkontentom (Włodzimierz Rydzewski, Jerzy Kochan) książka A. Walickiego spotkała się z dużym i życzliwym zainteresowaniem. Nominowana była do nagrody „Nike”, choć jej nie otrzymała. Opublikowano kilka wywiadów z autorem, dotyczyły one nie tylko prezentowanej publikacji, lecz także sytuacji ideowej w Polsce. Książkę zauważono w różnorodnych środowiskach politycznych. Opinie o niej były dość jednorodne. Zwracano uwagę na osobę autora, najczęściej z aprobatą przedstawiano ideę przewodnią książki, zgadzano się, że istnieje związek między wizją komunizmu a praktyką realnego socjalizmu. Dość zgodnie (negatywnie) oceniano kondycję zarówno antykomunizmu, jak i marksizmu po 1989 roku. Taki jest dominujący sposób odczytania dzieła Walickiego. Na szczęście jest kilka wyjątków w tym zadziwiająco zgodnym odczytaniu książki tego autora. (Włodzimierz Rydzewski, Ryszard Panasiuk, Tadeusz Kowalik, Jerzy Kochan, Marek Styczyński).
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1383
ISBN: 9788322617878
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Czakon_Recepcja_ksiazki_Andrzeja_Walickiego_Marksizm_i_skok.pdf426,48 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons