Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/13881
Title: „Polecam!” – naukowiec / „Polecam!” – konsument. Znaczenie obecności społecznych lub naukowych dowodów słuszności dla oceny wiarygodności reklam w kontekście refleksyjności poznawczej, maksymalizacji i światopoglądu scjentystycznego
Authors: Jach, Łukasz
Chmiel, Sebastian
Keywords: wywieranie wpływu w reklamie; refleksyjność poznawcza; maksymalizacja; scjentystyczny światopogląd; scjentoteizm
Issue Date: 2018
Citation: "Psychologia Ekonomiczna" Nr 13 (2018), s. 19-34
Abstract: W artykule zaprezentowano wyniki badania związków pomiędzy spostrzeganą wiarygodnością reklam wykorzystujących regułę społecznego dowodu słuszności lub regułę autorytetu w kontekście refleksyjności poznawczej, maksymalizacji i scjentystycznego światopoglądu. Rezultaty zebrane w próbie 110 osób wykazały, że refleksyjność poznawcza w żaden sposób nie wiązała się z oceną wiarygodności reklam osadzonych w zróżnicowanych kontekstach, maksymalizacja korelowała dodatnio z oceną wiarygodności reklam osadzonych w kontekstach społecznym i naukowym, zaś wraz ze wzrostem poziomu scjentystycznego światopoglądu wzrastał również spostrzegany poziom wiarygodności reklam zawierających odniesienia naukowe. Zastosowana w dalszej kolejności hierarchiczna analiza regresji umożliwiła zidentyfikowanie przestrzeni predyktorów mających znaczenie z punktu widzenia ustosunkowań do zróżnicowanych przekazów reklamowych. Przeprowadzona procedura modelowania równań strukturalnych z wykorzystaniem bootstrappingu ujawniła natomiast bardziej złożone powiązania pomiędzy maksymalizacją i scjentoteizmem w zakresie efektów wywieranych na spostrzeganą wiarygodność reklam wykorzystujących argumenty naukowe.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/13881
DOI: 10.15678/PJOEP.2018.13.02
ISSN: 2353-7132
Appears in Collections:Artykuły (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Jach_Polecam_naukowiec_Polecam_konsument_Znaczenie_obecnosci_spolecznych.pdf550,36 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons