Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1391
Tytuł: Kilka uwag o tłumaczeniu traktatu Gabriela Bonnot de Mably "De la legislation ou principes des loix" przez Wincentego Skrzetuskiego
Autor: Organiściak, Wojciech
Słowa kluczowe: Wincenty Skrzetuski; Gabriel Bonnot de Mably
Data wydania: 2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: Z Dziejów Prawa, T. 7 (2014), s. 65-80
Abstrakt: The Piarist Wincenty Skrzetuski (1745—1791) was not only an eminent educator, historian, lawyer, and political writer of the Stanislavian era, but also a gifted translator, and the overall assessment of his translation work remains generally favourable. This assessment has been made on the basis of thorough analysis of his translation of the most brilliant work that Skrzetuski translated into Polish, Gabriel Bonnot de Mably’s Treatise De la législation ou principes des loix, published originally in Amsterdam in 1776. Thanks to Skrzetuski’s translation, this treatise of the French thinker was published in Warsaw in 1783 under the Polish title O prawodawstwie czyli o pierwszych zasadach praw z francuskiego języka wykład (On Legislation, or: on the Primary Principles of Law, a Treatise in French). Overall, Skrzetuski’s work on the translation was beyond reproach, and the described omissions regarded mostly religious matters. It is also worth to mention that the Polish translator of De la législation ou principes des loix omitted several passages written by de Mably which concerned the Republic of Nobles.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1391
ISSN: 1898-6986
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WPiA)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Organisciak_Kilka_uwag_o_tlumaczeniu_traktatu.pdf450,5 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons