Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1395
Tytuł: Ludzki robot, nieludzki człowiek. S.N.U.F.F. (2011) Wiktora Pielewina
Autor: Polak, Andrzej
Słowa kluczowe: literatura rosyjska; relacja robot-człowiek; cybernetyka; fantastyka
Data wydania: 2014
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: J. Tymieniecka-Suchanek (red.), “Człowiek w relacji do zwierząt, roślin i maszyn w kulturze. T. 1, Aspekt posthumanistyczny i transhumanistyczny” (s. 244-256). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
Abstrakt: The article is devoted to relations of a man (the main character in a novel) with an artificial woman – fembot named Kaja. The author, uses the findings of researchers, critics and theorists of post- and transhumanism, defines depicted by Pelevin hazards caused by human moral regress, as well as disastrous for him development of technology. Surprisingly androids become an opportunity for spiritual rebirth of people, because they are superior to man, not only in efficiency of work, but also in morality. It is difficult to determine to what extent the artificial woman described in this work is still a robot, and to what extent already a human being. Can we talk about her as a being possessing will and personality? As it turns out, cybernetics opens up the possibility of subjectivity to objects such as cyborgs and androids. The article presents the issue of man’s relationship with entities that are considered to be non-human. From the perspective of the main character Kaja is therefore “Other” of the human entity.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1395
ISBN: 9788322622711
9788380121041
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Polak_Ludzki_robot_nieludzki_człowiek.pdf302,36 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons