Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/13998
Title: Konferencja "Organizacja i recepcja treści w środowisku cyfrowym" (Katowice, 23 maja 2017 r.)
Authors: Frączek, Renata
Keywords: Organizacja i recepcja treści w środowisku cyfrowym; konferencja naukowa
Issue Date: 2017
Citation: "Nowa Biblioteka" Nr 4 (2017), s. 139-140
Abstract: "23 maja 2017 r. w Katowicach odbyła się konferencja „Organizacja i recepcja treści w środowisku cyfrowym”, zorganizowana przez Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej przy współpracy z Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej, w siedzibie którego toczyły się obrady." […] (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/13998
ISSN: 2451-2575
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Frączek_konferencja_organizacja_i_recepcja.pdf335,43 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons