Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/14003
Title: Kompetencje kluczowe w komunikacji naukowej
Authors: Gwadera, Małgorzata
Keywords: Akt komunikacyjny; Kompetencje informacyjne; Kompetencje kluczowe; Komunikacja naukowa
Issue Date: 2017
Citation: "Nowa Biblioteka" Nr 3 (2017), s. 7-32
Abstract: W artykule podjęto rozważania z zakresu szeroko rozumianej komunikacji naukowej, uwzględniając zagadnienia kompetencji uczestników aktów komunikacyjnych z obszarów science communication, scientific communication, scholarly communication. Kompetencje nakreślono, analizując bariery komunikacyjne, rozpatrując różnice wynikające z założeń IQ (inteligencji intelektualnej) oraz EQ (inteligencji emocjonalnej), sytuując komunikację naukową we wzorcu komunikacji synergicznej. Zaprezentowano modelowe koncepcje kompetencji opisanych w literaturze przedmiotu, lokalizując pojęcia information literacy, transliteracy i metaliteracy w odniesieniu do procesów zachodzących w komunikacji naukowej.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/14003
ISSN: 2451-2575
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Gwadera_kompetencje_kluczowe_w_komunikacji.pdf1,06 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons