Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1405
Tytuł: Tematyka zwierzęca w twórczości poetyckiej i myśli filozoficznej Stanisława Czerniaka
Autor: Michalska-Suchanek, Mirosława
Słowa kluczowe: Stanisław Czerniak; zwierzę; cielesność; dusza; poezja polska
Data wydania: 2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: J. Tymieniecka-Suchanek (red.), “Człowiek w relacji do zwierząt, roślin i maszyn w kulturze. T. 1, Aspekt posthumanistyczny i transhumanistyczny” (s. 279-292). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: Czerniak reviews relationship between the world of human beings and animals, which has been established in Christian tradition. By denying that man is ontologically privileged he overthrows commonly accepted value system that classifies and establishes hierarchies in surrounding reality in terms of self-awareness and spiritual elements. He is convinced that the less significant the role of self-awareness and spirituality is, the more perfect and coherent life becomes. Thus, in his poetry, man whose soul is the most essential part of his being, is below animal in the hierarchy. Animals become ‘subjects’ and the poet goes beyond anthropocentric perspective by recognizing corporality as value which is a common ground for people and animals.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1405
ISBN: 9788322622711
9788380121041
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Michalska_Suchanek_Tematyka_zwierzeca_w_tworczosci_poetyckiej.pdf274,74 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons