Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/14471
Title: Conrad w "Wiadomościach Literackich"
Authors: Adamowicz-Pośpiech, Agnieszka
Keywords: tłumaczenie; Conrad; refrakcja; "Wiadomości Literackie"
Issue Date: 2016
Citation: "Rocznik Przekładoznawczy" T. 11 (2016), s. 19-42
Abstract: Szkic ma na celu ukazanie refrakcji i manipulacji, jakim zostały poddane tłumaczenia Josepha Conrada w polskiej prasie w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Analizę tłumaczeń tekstów Conrada ukazujących się w polskich czasopismach literackich opieram na tzw. opisowych studiach nad przekładem, których głównym celem jest opis tłumaczeń, wskazywanie zmian, jakie zachodziły w przekładach tego samego utworu, identyfikacja czynników kulturowych (społecznych, politycznych czy historycznych), które wpływały na modyfikacje poszczególnych wersji i wreszcie objaśnianie funkcjonowania i recepcji przekładów w kulturze docelowej. Manipulacje tekstem Conrada pokazuję na przykładzie „Wiadomości Literackich” i utworu Dusza przeciwnika w tłumaczeniu Józefa Brodzkiego.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/14471
DOI: 10.12775/RP.2016.001
ISSN: 1896–4362
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Adamowicz_Pospiech_conrad_w_wiadomosciach_literackich.pdf1,62 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons