Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1460
Tytuł: Kompetencje krytyczno-artystyczne w edukacji kulturalnej - w kierunku etycznej krytyki artystycznej
Autor: Winnicka-Gburek, Joanna
Słowa kluczowe: art criticism; ethical criticism of art; critical competences
Data wydania: 2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: K. Olbrycht, B. Głyda-Żydek, A. Matusiak (red.), "Kompetencje do prowadzenia edukacji kulturalnej" (S. 213-225). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: In this article I have analysed art-critical competence in the context of cultural education. Asking about the competence of a university teacher I have referred to two different concepts of cultural education, liberal and axiological ones, in order to show that “critical skills” can be interpreted in different ways and as a result students can be taught completely different things under the same banner. The second part provides an outline of Noël Carroll’s ethical art criticism, asking about its legitimacy in the cultural education.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1460
ISBN: 9788380121140
9788380121157
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (WEiNoE)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Winnicka_Gburek_Kompetencje_krytyczno_artystyczne_w_edukacji.pdf286,82 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons