Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1481
Tytuł: Rola księży Jana i Pawła Brandysów w kształtowaniu historii ziemi śląskiej
Autor: Trojnar, Andrzej
Słowa kluczowe: Silesian history; Church history; Upper Silesia; national awareness; Jan Brandys; Paweł Brandys
Data wydania: 2015
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: A. Tokarska (red.), "Z życia książki : ochrona i konserwacja zbiorów bibliotecznych oraz konteksty : prace dedykowane profesorowi Leonardowi Ogiermanowi" (S. 268-279). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The article presents the activities and accentuates the prominent role of priests Paweł (1869—1950, the parish priest in Michałkowice in Upper Silesia, national and plebiscitary activist) and the younger Jan (1886—1970) Brandys. They advocated uniting Silesia with Poland; apart from ecclesial work, they participated in wide social and political activities: Paweł in the parliamentary field, first as a representative in the parliament of the II German Reich, elected from the Koło Polskie list, and later — as a Christian Democrat senator of the reborn II Polish Republic; Jan in the military field, as a soldier and chaplain of Silesian Uprisings and the Polish Army. They were both engaged in public life, guided by the social doctrines of the Church, especially after the publishing of the encyclical Rerum novarum of Pope Leon XIII (May 15th, 1891).
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1481
ISBN: 9788380123298
9788380123304
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Trojnar_Rola_ksiezy_Jana_i_Pawla_Brandysow.pdf506,07 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons