Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1486
Tytuł: Nieoczywistość i wciąż nieoswojona przestrzeń - proza Andrzeja Stasiuka jako głos w dyskusji na temat Europy Środkowej
Autor: Dutka, Elżbieta
Słowa kluczowe: Andrzej Stasiuk; Dukla; Opowieści galicyjskie
Data wydania: 2011
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: D. Nowacki, K. Uniłowski (red.), "Dwadzieścia lat literatury polskiej 1989–2009. T. 1, cz. 2, Życie literackie po roku 1989" (S. 151-171). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: A map of a literary life after 1989 contains an interesting point, namely works by Andrzej Stasiuk. The author from Dukla is known not only in a wide circle of readers, but also appreciated by experts, although at the same time arouses arguments and belongs to the circle of a popular literature. The article pays attention to the works by a writer from Beskidzie that were published after 2000, in which the issue of Central Europe was raised. Referring to an earlier discussion devoted to the very subject-matter, the author of the article asks the question to what an extent Stasiuk’s “European” texts constitute a new voice and different perspective. The analysis of the role of history, geography, borderlines, marginal position of the region and problematic identity of its inhabitants allows for noticing important and symptomatic changes in a Central-European reflection typical of a contemporary literary life, and numerous repetitions and recollections of older opinions.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1486
ISBN: 978-83-226-2028-1
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Dutka_Nieoczywistosc_i_wciaz_nieoswojona_przestrzen_proza_Andrzeja_Stasiuka_jako_glos_w_dyskusji_na_temat_Europy_Srodkowej.pdf484,74 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons