Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1489
Tytuł: "Steampunk" i "slapstick": o dwóch wizjach nowoczesności w najnowszym komiksie polskim
Autor: Forajter, Wacław
Słowa kluczowe: steampunk; slapstick; komiks
Data wydania: 2011
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: D. Nowacki, K. Uniłowski (red.), "Dwadzieścia lat literatury polskiej 1989–2009. T. 1, cz. 2, Życie literackie po roku 1989" (S. 276-290). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The article raises the issue from the circle of the poetics of a contemporary Polish cartoon. The first part of the work presents selected motives of the genre history and, subsequently, formulates a hypothesis that there exist devices shaped by a modernist art and means typical of the culture of post-modernity in the latest Polish “cartoon narrations”. The attitude of the authors of a contemporary cartoon is defined by not only a mercenary-ludic intention, but also the orientation on the experiment (Śmiercionośni by Łukasz Ryłko) and a turn towards grotesque (Osiedle Swoboda, Człowiek paroovka). “Cartoon stories” from the 2000s also “go through” the current trend on the last decade of the People’s Poland and refer to the postmodern “nostalgia”, making a pastiche of the existing codes of a historical nature (a modernist image of the city, an artistic and popular movie, literature, plastic arts, etc.).
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1489
ISBN: 978-83-226-2028-1
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Forajter_Steampunk_i_slapstick_o_dwoch_wizjach_nowoczesnosci_w_najnowszym_komiksie_polskim.pdf442,68 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons