Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1493
Tytuł: Wydawanie literatury okolicznościowej - zarys problematyki edytorskiej
Autor: Jarczykowa, Mariola
Słowa kluczowe: edytorstwo; literatura okolicznościowa
Data wydania: 2011
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: A. Sitkowa (red.), "Zagadnienia wydawnicze - dzieje książki, prasy i bibliotek" (S. 23-36). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: Publishing an occasional literature is a special task in the work of a textologist and editor. The notion of an author text and primary text vanishes, and errors are categorized in a different way. The editors of elusive works, prepare, apart from philological explanations, comments bringing the circumstances of the creation of works referring to particular events closer. The article introduces the problem of elusive text senders, co‑authorship and variants of transmission. As an example, an Old‑Polish occasional literature was cited (Ocknij się Lechu), Mazurek Dąbrowskiego, the hymn Boże coś Polskę, and carols.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1493
ISBN: 9788322620137
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Jarczykowa_Wydawanie_literatury_okolicznosciowej.pdf494,64 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons