Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/15394
Tytuł: Brakujące elementy kształtowania przedsiębiorczości w przestrzeni edukacyjnej
Autor: Kopczyński, Tomasz
Słowa kluczowe: entrepreneurship; creativity; passivity; pathology education; emotional intelligence; financial intelligence; teleology; education; pedagogical innovations; alternative learning; labor market; przedsiębiorczość; kreatywność; bierność; patologia w szkolnictwie; inteligencja emocjonalna; inteligencja finansowa; teleologia; edukacja; innowacje pedagogiczne; konektywne uczenie się; rynek pracy
Data wydania: 2017
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: A. Murzyn, U. Szuścik (red.), "Przedsiębiorczość jako wartość w edukacji" (S. 83-93). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: This article presents selected issues of contemporary theory of education in relation to today outlining the socio‑economic context and in particular to a wide range of entrepreneurship. Particular attention is paid to those elements of the theory of education, which directly refer to the shaping of attitudes and personality traits correlate with the requirements of the modern labor market. The author tries to justify the thesis that reeupdate some parts of the theory of education, which are included in the elements of self, ie. emotional intelligence, financial intelligence, teleology will be much smaller jump between academic knowledge and the expectations derived from the labor market and the contemporary socioeeconomic challenges and contain in a wellunderstood enterprise or care about the present in relation to our future.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/15394
ISBN: 9788380129641
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (WSiNoE)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Kopczynski_brakujace_elementy_krztaltowania_przedsiebiorczosci.pdf294,6 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons