Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/15550
Title: Precedentnye imena v aspekte hudožestvennogo perevoda
Authors: Małysa, Oksana
Keywords: tłumaczenia polskie literatury rosyjskiej; tłumaczenia literackie
Issue Date: 2017
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: J. Lubocha-Kruglik, O. Małysa (red.), „Przestrzenie przekładu T. 2”. (S. 41-52). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: W artykule rozpatrywane są zagadnienia związane z nazwami osób, mającymi charakter apelatywu. Posiadają one odniesienia do wydarzeń historycznych, znanych utworów literackich, popularnych motywów rzeczywistości internetowej itd. Wchodząc w zakres różnych wspólnot komunikacyjnych, stanowią one ważne elementy kulturowe. Jako przedmiot analizy posłużyły tego typu antroponimy, użyte w utworach współczesnych pisarzy rosyjskich oraz w przekładach tych tekstów na język polski.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/15550
ISBN: 978-83-226-3127-0
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Malysa_precedentnye_imiena_v_aspekte.pdf562,14 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons