Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1573
Title: Księgozbiory uczniów i nauczycieli w Państwowym Gimnazjum Polskim im. Antoniego Osuchowskiego w Cieszynie w okresie międzywojennym
Authors: Langer, Hanna
Keywords: szkolnictwo XIX wiek; Śląsk Cieszyński; księgozbiory
Issue Date: 2011
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: A. Sitkowa (red.), "Zagadnienia wydawnicze - dzieje książki, prasy i bibliotek" (S. 63-87). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: The article presents the process of building a school library of Państwowe Gimnazjum Polskie im. Antoniego Osuchowskiego in Cieszyn between 1922 and 1939. School compositions, archive material collected in Archiwum Państwowe in Katowice, directives by the Ministry of Religious Faith and Public Enlightenment concerning the functioning of school libraries and the literature of the subject were mainly used. A development of particular teacher’s and student’s book collections (Polish, German, French, school course books) and their qualitative and quantitative characteristic constituting a school library. The collections of books were also formed in school rooms, e.g. in a chemistry and physics one. The books were also collected by the members of student organizations and associations, as well as class districts.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1573
ISBN: 9788322620137
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Langer_Ksiegozbiory_uczniow_i_nauczycieli.pdf529,32 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons