Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1573
Tytuł: Księgozbiory uczniów i nauczycieli w Państwowym Gimnazjum Polskim im. Antoniego Osuchowskiego w Cieszynie w okresie międzywojennym
Autor: Langer, Hanna
Słowa kluczowe: szkolnictwo XIX wiek; Śląsk Cieszyński; księgozbiory
Data wydania: 2011
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: A. Sitkowa (red.), "Zagadnienia wydawnicze - dzieje książki, prasy i bibliotek" (S. 63-87). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The article presents the process of building a school library of Państwowe Gimnazjum Polskie im. Antoniego Osuchowskiego in Cieszyn between 1922 and 1939. School compositions, archive material collected in Archiwum Państwowe in Katowice, directives by the Ministry of Religious Faith and Public Enlightenment concerning the functioning of school libraries and the literature of the subject were mainly used. A development of particular teacher’s and student’s book collections (Polish, German, French, school course books) and their qualitative and quantitative characteristic constituting a school library. The collections of books were also formed in school rooms, e.g. in a chemistry and physics one. The books were also collected by the members of student organizations and associations, as well as class districts.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1573
ISBN: 9788322620137
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Langer_Ksiegozbiory_uczniow_i_nauczycieli.pdf529,32 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons