Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/15848
Tytuł: Le verbe "venir" - esquisse typologique et essai de traduction en polonais de son emploi spatial francais et espagnol
Autor: Żłobińska-Nowak, Aleksandra
Słowa kluczowe: Typology of spatial verb venir; automatic translation; object-oriented approach; class of objects
Data wydania: 2008
Źródło: Neophilologica, T. 20, (2008), s. 210-220
Abstrakt: Spanish verb venir based on some linguistic studies chosen by the author (J.-P. B o o n s, 1987 ; A. B o r i l l o, 1998 ; D. B o u c h a r d, 1993 ; C. Va n d e l o i s e, 1986, 1987). This article analyses also the syntactic-semantic schemes of venir in the purpose of its translation into Polish. The author takes advantage in her analysis of the concept of the class of objects. The method of the study is based on object-oriented approach and the word sense disambiguation by W. Banyś.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/15848
ISSN: 2353-088X
0208-5550
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (W.Hum.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Zlobinska_Nowak_Le_verbe_venir.pdf250,73 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons