Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1600
Title: Jak opisać woń rezedy? : Tuwim i zapachy
Authors: Kokoszka, Magdalena
Keywords: Julian Tuwim; interpretacje literackie
Issue Date: 2015
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: M. Tramer, A. Wójtowicz (red.), "Reinterpretacje" (S. 105-113). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: Jak pachnie rezeda? Odpowiedź autora Kwiatów polskich jest tyleż zawiła, co i oczywista, a towarzyszącą jej kilkustronicową refleksję nad „poezją” i „poetyką” zapachu sprowadzić by można do konstatacji zapisanej kilka wieków temu przez W. Szekspira.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1600
ISBN: 9788380123847
9788380123854
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kokoszka_Jak_opisac_won_rezedy_Tuwim_i_zapachy.pdf296,31 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons