Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1602
Tytuł: "Na początku było słowo a na końcu ciało" : "no właśnie co" Samuela Becketta jako pragnienie uobecnienia
Autor: Kisiel, Michał
Słowa kluczowe: Samuel Beckett; symbolizacja; doświadczenie pozajęzykowe; język a poznanie
Data wydania: 2014
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: E. Bartos, M. Kłosiński (red.), “Doświadczając : szkice o twórczości (anty)modernistycznej” (s. 23-37). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The evolution of Samuel Beckett’s style incessantly strives towards experiencing silence, which defies any form of symbolization. This goal’s paradox reveals itself towards the end of the Irish writer’s life, when he is forced to face both his own, short-term aphasia, as well as the entirely irreversible one that affected his close friend. In the light of these two contexts, the author attempts to read Samuel Beckett’s final poem, entitled “what is the word”. In his reading, he references to the contemporary philosophy (Jean-Luc Nancy, Gilles Deleuze, and Emil Cioran, among others) and the Polish criticism on Beckett (Antoni Libera and Jakub Momro, among others), and proposes a reading aimed at the senses of sight and hearing. The stake of such an order is an attempt to reach such forms of subjectivity, which would open the text up for itself: the non-linguistic sense in its purest form.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1602
ISBN: 9788380122857
9788380122864
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Kisiel_Na_poczatku_bylo_slowo_a_na_koncu_cialo.pdf519,82 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons