Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/16288
Title: Metody komputerowe w badaniu historycznego wozu bojowego
Authors: Kubica, Marek
Służałek, Grzegorz
Służałek, Mateusz
Keywords: wóz bojowy Sumerów; wozy bojowe
Issue Date: 2012
Citation: Logistyka, 2012, nr 3, s.1229-1235
Abstract: Artykuł traktuje o wozie bojowym Sumerów, który jest jednym z najbardziej charakterystycznych militarnych elementów historycznych. Do zamodelowania wozu posłużono się metodami inżynierii odwrotnej (IO) zrealizowanej w programie CAD – Autodesk Inventor, użyto również komputerowej analizy obrazu (KAO) wykorzystując aplikację ImageJ. Analizy numeryczne z zastosowaniem metody elementów skończonych (MES) zostały wykonane w module do symulacji, programu Inventor. Fotorealistyczny rendering zamodelowanej bryły wozu bojowego uzyskano w programie Autodesk Showcase.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/16288
ISSN: 1231-5478
Appears in Collections:Artykuły (WNŚiT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kubica_Metody_komputerowe_w_badaniu_historycznego_wozu_bojowego.pdf1,37 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons