Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1634
Tytuł: O istnieniu i ograniczoności rozwiązań pewnego układu równań różniczkowo-całkowych z opóżnionym argumentem
Autor: Błaż, Jan
Słowa kluczowe: Matematyka; Równania różniczkowe; Układy równań; Równania całkowe
Data wydania: 1969
Źródło: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Prace Matematyczne, Nr 1 (1969), s. 25-31
Abstrakt: Under the assumptions 1°—7° (pages 25-26) it is proved, by Tonelli’s method, that the Cauchy problem for the system o f differential equations with delayed argument o f form ( 1), has at least one solution. If, furthermore, assumptions 1°—4° (page 28) are fulfilled, then each solution <Pv{t), v = 1 , 2 , . . . , « , of system (1) is bounded in the interval {A , B) and the limits t lim|ipv(0- jVv(r)*|,J’ =1 , 2 , ...,n, t - B A exist. These theorems generalize author’s results [3].
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1634
ISSN: 0208-5410
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WMFiCH)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Blaz_O_istnieniu_i_ograniczonosci_rozwiazan_pewnego_ukladu.pdf433,26 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons