Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1638
Title: Kovariante Abteilung der Skalare und Dichten
Authors: Kucharzewski, Mieczysław
Keywords: Matematyka; Skalary
Issue Date: 1969
Citation: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Prace Matematyczne, Nr 1 (1969), s. 61-70
Abstract: Pochodna kowariantna skalarów i gęstości.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1638
ISSN: 0208-5410
Appears in Collections:Artykuły (WNŚiT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Kucharzewski_Kovariante_abteilung_der_skalare_und_dichten.pdf457,89 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons