Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1638
Tytuł: Kovariante Abteilung der Skalare und Dichten
Autor: Kucharzewski, Mieczysław
Słowa kluczowe: Matematyka; Skalary
Data wydania: 1969
Źródło: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Prace Matematyczne, Nr 1 (1969), s. 61-70
Abstrakt: Pochodna kowariantna skalarów i gęstości.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1638
ISSN: 0208-5410
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WMFiCH)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Kucharzewski_Kovariante_abteilung_der_skalare_und_dichten.pdf457,89 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons