Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/16405
Title: Współpraca szkoły z rodziną dziecka ze spektrum zaburzeń autystycznych : wybrane problemy
Authors: Szafrańska, Anida
Keywords: współpraca; autyzm
Issue Date: 2016
Citation: "Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pedagogika" T. 25, nr 1 (2016), s. 535-545
Abstract: Termin „autystyczne spektrum zaburzeń” (ASD autistic spectrum disorders) odnosi się do całościowych zaburzeń rozwoju, wymienionych w klasyfikacjach DSM IV, DSM IV – TR oraz ICD-101. Zgodnie z klasyfikacją ICD-10 w grupie całościowych zaburzeń rozwoju (F84) znajdują się autyzm dziecięcy, autyzm atypowy, zespół Retta, inne dziecięce zaburzenia dezintegracyjne, zaburzenia hiperkinetyczne z towarzyszącym upośledzeniem umysłowym i ruchami stereotypowymi, zespół Aspergera, inne całościowe zaburzenia rozwojowe oraz całościowe zaburzenia rozwojowe nieokreślone2. Ta grupa zaburzeń charakteryzuje się jakościowymi odchyleniami od normy w zakresie interakcji społecznych, wzorców komunikacji oraz ograniczonym i stereotypowym repertuarem zainteresowań i aktywności (...)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/16405
DOI: 10.16926/p.2016.25.39
ISSN: 2545-3041
Appears in Collections:Artykuły (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Szafranska_Wspolpraca_szkoly_z_rodzina_dziecka_ze_spektrum.pdf473,42 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie Autorstwa 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons