Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1668
Title: Liebert, Tuwim - do tablicy : o skamandryckiej metaforyzacji szkolnej
Authors: Czaja, Kamila
Keywords: Julian Tuwim; Kazimierz Wierzyński; poezja skamandrytów
Issue Date: 2015
Publisher: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: M. Tramer, A. Wójtowicz (red.), "Reinterpretacje" (S. 351-366). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: W pierwszym tomie katowickiego Skamandra Wojciech Ligęza analizuje obraz szkoły w poezji Juliana Tuwima i Kazimierza Wierzyńskiego. Po latach warto rozwinąć proponowaną w tamtym artykule koncepcję metafory „szkoła życia” oraz szkolnego języka, który „pseudonimuje istotne problemy ludzkiej egzystencji”. Przedmiotem zainteresowania w niniejszym artykule są więc przede wszystkim aspekty poetyckiego idiomu, które wiele mówią nie tyle o samym wizerunku szkoły w poezji skamandrytów, ile raczej o tym, co ukazywane jest przez przywołanie szkolnej rzeczywistości i terminologii.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1668
ISBN: 9788380123847
9788380123854
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Czaja_Liebert_Tuwim_do_tablicy.pdf294,47 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons