Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1668
Tytuł: Liebert, Tuwim - do tablicy : o skamandryckiej metaforyzacji szkolnej
Autor: Czaja, Kamila
Słowa kluczowe: Julian Tuwim; Kazimierz Wierzyński; poezja skamandrytów
Data wydania: 2015
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: M. Tramer, A. Wójtowicz (red.), "Reinterpretacje" (S. 351-366). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: W pierwszym tomie katowickiego Skamandra Wojciech Ligęza analizuje obraz szkoły w poezji Juliana Tuwima i Kazimierza Wierzyńskiego. Po latach warto rozwinąć proponowaną w tamtym artykule koncepcję metafory „szkoła życia” oraz szkolnego języka, który „pseudonimuje istotne problemy ludzkiej egzystencji”. Przedmiotem zainteresowania w niniejszym artykule są więc przede wszystkim aspekty poetyckiego idiomu, które wiele mówią nie tyle o samym wizerunku szkoły w poezji skamandrytów, ile raczej o tym, co ukazywane jest przez przywołanie szkolnej rzeczywistości i terminologii.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1668
ISBN: 9788380123847
9788380123854
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Czaja_Liebert_Tuwim_do_tablicy.pdf294,47 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons