Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1675
Tytuł: Słowo i język w akmeistycznych utworach Osipa Mandelsztama i w ich polskich przekładach
Autor: Domogalla, Anna
Słowa kluczowe: Osip Mandelsztam; akmeizm
Data wydania: 2009
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: P. Czerwiński, J. Stawnicka (red.), "Słowo i tekst. T. 2, Język i proces literacki" (S. 13-31). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The article discusses the role of the word and language in Osip Mandelsztam’s poetry. It also presents the principle governing the creation of the poetic image in works by the author of Kamień. The analysis was conducted on the basis of selected motives of Mandelsztam’s works whereas the translatological perspective helped to define the main problems appearing when translating the very works into Polish.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1675
ISBN: 9788322618141
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Domagalla_Slowo_i_jezyk_w_akmeistycznych_utworach_Osipa_Mandelsztama.pdf576,9 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons