Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1691
Tytuł: Dwie koncepcje ironii - Richard Rorty i Friedrich Schlegel
Autor: Janoszka, Maria
Słowa kluczowe: Richard Rorty; Friedrich Schlegel; ironia; postmodernizm; romantyzm
Data wydania: 2013
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: M. Piechota, M. Janoszka, O. Kalarus (red.), “Dziedzictwo romantyczne : o (nie)obecności romantyzmu w kulturze współczesnej” (s. 18-33). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: Richard Rorty, one of the most controversial and, at the same time, most important philosophersof postmodernism, refers in his works to the most important thinking threads of Romanticismmany a time. What he considers particularly significant for the culture of the West isthe emphasis the Romantics put on the issue of self-creation of an individual, and a creative attitudeto the language, as well as philosophy openness to the issue of world unrecognizability anda linguistic nature of many “truths”. In Contingency, Irony and Solidarity, Rorty outlines a visionof the culture created by ironists-intellectuals making themselves aware of the passing nature ofthe language, world and individual self. In this theory one can notice a series of analogies to theconception of Friedrich Schlegl’s conception of Romantic irony, the most important of which isaccentuating a creative power of language, the possibility of self-creation, as well as particularfunctions of literature and philosophy in the culture, and the issue of a critical distance to sociallyestablished ideas.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1691
ISBN: 9788322621882
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Janoszka_Dwie_koncepcje_ironii_Richard_Rorty_i_Friedrich_Schlegel.pdf342,91 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons