Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/16928
Title: Problemy przeszłości językowej w edukacji polonistycznej w szkole (spojrzenie dydaktyka) : dyskusja panelowa, głos szósty
Authors: Synowiec, Helena
Keywords: rozwój języka polskiego; język polski; nauczanie jezyka polskiego
Issue Date: 2018
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: M. Pastuch, M. Siuciak, K. Wąsińska, W. Wilczek (red.), „Historia języka w XXI wieku : stan i perspektywy”. (S. 673-677). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: "Dziękuję organizatorom Kongresu Historyków Języka, że w programie przewidzieli miejsce i czas na refleksję, dotyczącą nauczania o dawnej polszczyźnie w szkole współczesnej, gdy powszechnie obserwuje się wśród młodzieży kryzys wiedzy historycznej i historycznojęzykowej. W swojej wypowiedzi, odwołując się do dotychczasowych publikacji, własnych spostrzeżeń i przemyśleń, poruszę kwestię celów wprowadzania uczniów w krąg zagadnień historycznojęzykowych, doboru treści kształcenia z tego zakresu i sposobów ich opracowania na lekcjach, z uwzględnieniem motywacji młodych ludzi do poznawania rozwoju języka." [...] (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/16928
ISBN: 978-83-226-3137-9
Appears in Collections:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Synowiec_problemy_przeszlosci_jezykowej_w_edukacji.pdf413,99 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons