Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1696
Tytuł: Predstavlenie o nasekomyh v azykovom soznanii polakov i russkih
Autor: Walczak, Maciej
Słowa kluczowe: leksyka entomologiczna; świadomość językowa
Data wydania: 2011
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: P. Czerwiński, E. Straś (red.), "Słowo i tekst. T. 3, Mentalność etniczna i kulturowa" (S. 99-106). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The article is devoted to the contrastive analysis of a short fragment of the Polish and Russian entomological vocabulary from the perspective of linguistic consciousness of both Russians and Poles. The author reaches the conclusion that in the linguistic consciousness of a Russian insects function as a creature whose characteristics are small size and voraciousness. For a Pole, on the other hand, insects are most of all as dirty. The common feature of linguistic consciousness of both nations is perceiving insects as creatures producing particular sounds and existing in gatherings.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1696
ISBN: 9788322619758
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Walczak_Predstavlenie_o_nasekomyh_v_azykovom_soznanii.pdf534,2 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons