Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/17034
Title: Człowiek na okładkach wybranych polskich tygodników w 2015 roku
Other Titles: Human being on the cover of chosen polish weekly publications in 2015
Authors: Brzoza, Katarzyna
Keywords: tygodnik; okładka; ciało
Issue Date: 2016
Citation: "Rocznik Prasoznawczy" R. 10 (2016), s. 139-158
Abstract: W niniejszym artykule przedmiotem zainteresowań uczyniono obraz człowieka, ukazany na okładkach polskich tygodników opinii, opublikowanych w 2015 roku. Analiza objęła dziesięć tytułów i dotykała głównie warstwy wizualnej. Przeprowadzone badania udowodniły, iż postać ludzka jest bardzo często eksponowana na okładkach wybranych tygodników. Zgromadzone dane pozwoliły odpowiedzieć na postawione pytania dotyczące m.in. płci prezentowanych postaci, sposobu ukazywania ludzkiego ciała czy rozpoznawalności osób występujących na okładkach.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/17034
ISSN: 1897-5496
Appears in Collections:Artykuły (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Brzoza_Czlowiek_na_okladkach_wybranych_polski.pdf2,59 MBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons