Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1715
Tytuł: Aspekt językowy, kulturowy i etniczny jako wyzwanie dla tłumacza (na podstawie analizy tłumaczenia wybranych dzieł literackich)
Autor: Salmeri, Claudio
Słowa kluczowe: aspekty tłumaczenia; translacja
Data wydania: 2011
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: P. Czerwiński, E. Straś (red.), "Słowo i tekst. T. 3, Mentalność etniczna i kulturowa" (S. 137-146). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The paper in question is devoted to the matter of translation, in particular, the issues connected to its artistic (literary) variety. The main aspects of a good translation is its faithfulness in rendering the original text, i.e. conveying the language content (the meaning); communicating particular reality, i.e. the internal world and temper of an author; and also the faithful transmission of cultural elements contained in an original text. After a theoretical introduction, the present paper deals with chosen literary works of Italian literature translated into Polish and French. These are Il Fu Mattia Pascal (The Late Mattia Pascal) by Luigi Pirandello and Il deserto dei Tartari (The Tartar Steppe) by Dino Buzzati. In this part of the article the mistakes made by three Polish and one French translator were highlighted. Among these are: interpretive, stylistic, semantic and grammatical, stemming from cultural, ethnical and linguistic differences between the language and culture of Italy and two other countries.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1715
ISBN: 9788322619758
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Salmeri_Aspekt_jezykowy_kulturowy_i_etniczny_jako_wyzwanie.pdf562,16 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons