Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1722
Tytuł: Destrukcja mikrobiologiczna w procesie naturalnego starzenia się papieru z księgozbioru ojców paulinów z klasztoru jasnogórskiego w Częstochowie
Autor: Bakalarz, Agnieszka
Słowa kluczowe: klasztor jasnogórski; zabytkowy materiał biblioteczny
Data wydania: 2010
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: M. Jarczykowa (red.), "Biblioteki i ośrodki informacji - zbiory, pracownicy, użytkownicy" (S. 177-182). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The work constitutes the analysis of the reasons and the course of damaging a collection in Jasna Góra Library. The author thoroughly examines the process of a microbiological destruction of books collected there. The main factor causing book destruction is damp resulting from the temperaturę abrupt changes observed in the space of the library. As it turned out, book edge, spine and covers suffer from damp most sensitively, which, in turn, leads to the development of microscopic fungus, i.e. mildew. The article presents different types of fungi influencing the condition of the collection and results of the studies that were to control the level of collection infection by spores. A quantitative assessment of microbiological threats was completed with a qualitative identification of pathogenic factors. It was restricted to the most popular fungus types: Alternaria, Botritis, Fusarium, Mucor, Penicilium and Venturia.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1722
ISBN: 9788322619186
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Hum.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Bakalarz_Destrukcja_mikrobiologiczna_w_procesie.pdf415,17 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons