Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/17241
Tytuł: Człowiek podmiotem życia społecznego : postacie społecznego przyzwolenia dla zniewolenia
Autor: Świątkiewicz, Wojciech
Słowa kluczowe: człowiek; społeczeństwo
Data wydania: 1996
Źródło: Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne, T. 29, (1996), s. 192-197
Abstrakt: W zacytowanym fragmencie wiersza Juliana Ursyna Niemcewicza, poety polskiego Oświecenia, ukazany jest odwieczny dramat rozdarcia i niekonsekwencji między społecznymi ideałami a sposobami ich urzeczywistniania. Odczytać w nim można również opinie o zwyczajowej preferencji wyborów aksjologicznych i społecznych rozmiarach aprobaty dla zniewolenia. Socjologia wolności - jeśli wolno użyć takiego określenia - przedmiotem swoich rozważań powinna czynić zarówno kreowany ideał wolności, jego treści i formy, jak i jej urzeczywistnianie w praktykach życia społeczeństw. Człowiek jest istotą społeczną. To oczywiste i nie budzące wątpliwości twierdzenie nosi w sobie konsekwencje, które pozwalają na rozważenie problematyki wolności i jej granic w świecie współczesnym (Fragment tekstu).
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/17241
ISSN: 0137-3447
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WNS)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Swiatkiewicz_Czlowiek_podmiotem_zycia.pdf314,46 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons