Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1732
Tytuł: The integer solutions of the equation ax2 + by2 + cz2 = 0 in quadratic fields
Autor: Szymiczek, Kazimierz
Słowa kluczowe: Matematyka; Równania; Liczby całkowite
Data wydania: 1972
Źródło: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Prace Matematyczne, Nr 2 (1972), s. 91-94
Abstrakt: Rozwiązania równania ax2 + by2 +cz2 = 0 w liczbach całkowitych ciała kwadratowego
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1732
ISSN: 0208-5410
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WMFiCH)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Szymiczek_The_integer_solutions_of_the_equation.pdf324,24 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons