Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1737
Tytuł: Góry Miodoborskie w poezji romantycznej "szkoły ukraińskiej"
Autor: Lyszczyna, Jacek
Słowa kluczowe: Góry Miodoborskie; poezja romantyczna; szkoła ukraińska
Data wydania: 2012
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: M. Piechota, J. Ryba (red.), "Od oświecenia ku romantyzmowi i dalej... : autorzy, dzieła, czytelnicy. Cz. 4" (S. 50-57). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The article traces the presence of the motive of Miodoborskie mountains in the 19th century literature constituting a part of a mountaineering landscape of Podole which had become one of the most visible “landmarks” of the Ukrainian school before the very name started to be commonly used. In 1809, that is, at the time of the Duchy of Warsaw, the book Podróż w górach Miodoborskich by Franciszek Ksawery Giżycki was published in Krzemieniec. It described a title geographical space and its particular parts, geographical information, a characteristic of the most important cities, reports on the inhabitants of Miodoborskie mountains, e.g. their customs and costumes. Miodoborskie mountains as a fixed landscape reference, but also a n indispensable element of human being identity living there will appear in the 1820s in poetry by Tymon Zaborowski, whose works were in between Classicism and Romanticism. Miodoborskie mountains will appear again in poetry by Maurycy Gosławski who published an epic poem Podole in the first volume of his poetry “Poezje” in Warsaw.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1737
ISBN: 9788322620885
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Lyszczyna_Gory_Miodoborskie_w_poezji_romantycznej.pdf373,55 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons