Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1738
Tytuł: Differential concomitants of the metrical tensor in Riemanian spaces Cn and Sn
Autor: Lorens, Michał
Słowa kluczowe: Matematyka; Komitanty różniczkowe; Tensory
Data wydania: 1972
Źródło: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Prace Matematyczne, Nr 2 (1972), s. 53-56
Abstrakt: Komitanty różniczkowe tensora metrycznego w przestrzeniach Riemanna Cn i Sn
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1738
ISSN: 0208-5410
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WMFiCH)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Lorens_Differential_concomitants_of_the_metrical_tensor.pdf324,01 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons