Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1738
Title: Differential concomitants of the metrical tensor in Riemanian spaces Cn and Sn
Authors: Lorens, Michał
Keywords: Matematyka; Komitanty różniczkowe; Tensory
Issue Date: 1972
Citation: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Prace Matematyczne, Nr 2 (1972), s. 53-56
Abstract: Komitanty różniczkowe tensora metrycznego w przestrzeniach Riemanna Cn i Sn
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1738
ISSN: 0208-5410
Appears in Collections:Artykuły (WNŚiT)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Lorens_Differential_concomitants_of_the_metrical_tensor.pdf324,01 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons