Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1740
Tytuł: Uber eine Eigenschaft der Mengen von Transformationen
Autor: Kucharzewski, Mieczysław
Midura, S.
Słowa kluczowe: Matematyka; Zbiory
Data wydania: 1972
Źródło: Prace Naukowe Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Prace Matematyczne, Nr 2 (1972), s. 43-48
Abstrakt: O pewnej własności zbiorów transformacji
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1740
ISSN: 0208-5410
Pojawia się w kolekcji:Artykuły (WMFiCH)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Kucharzewski_Uber_eine_eigenschaft_der_mengen.pdf375,61 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons