Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/17487
Title: Niebezpieczna humanistyka - wywrotny wymiar pedagogiki i edukacji : wprowadzenie
Authors: Maliszewski, Krzysztof
Keywords: humanistyka; pedagogika; edukacja
Issue Date: 2017
Citation: Chowanna, T. 1 (2017), s. 15-22
Abstract: W ważnej i wartej przypomnienia książce z 1990 roku Andrea Folkierska odnotowała, że samoświadomość metodologiczna pedagogiki nie wyszła poza pozytywizm, czyli opiera się wciąż na – poddanych tymczasem istotnej krytyce i nieadekwatnych do myśli współczesnej – założeniach logicznego empiryzmu, dekretujących naiwnie, że przez obserwację docieramy do pierwotnych danych doświadczenia (faktów), a system możliwie jednoznacznych definicji zapewnia intersubiektywność twierdzeń teoretycznych: „Tym samym wszystko to, czym od lat trudnią się rzesze pracowników naukowych przywiązanych do standardowych badań empirycznych, które obowiązkowo muszą zawierać poglądowe wykresy, tabelki zwane »naukowo« tablicami oraz często żmudne obliczenia statystyczne, zyskuje rangę naukowego badania”(Fragment tekstu).
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/17487
ISSN: 2353-9682
0137-706X
Appears in Collections:Artykuły (WNS)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Maliszewski_Niebezpieczna_humanistyka.pdf234,42 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons