Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1761
Tytuł: Granice swobody wypowiedzi sędziego w świetle Konstytucji RP
Autor: Śladkowski, Mariusz
Słowa kluczowe: judge; freedom; speech; limitations; independence
Data wydania: 2014
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: A. Biłgorajski (red.), "Wolność wypowiedzi i jej granice : analiza wybranych zagadnień" (S. 209-222). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.
Abstrakt: The basic universal framework of freedom of speech defines the said freedom as latitude for pursuit, collection and proliferation of information and opinion of any type, according to one’s discretion. In a democratic state, the problem of legal protection of an utterance which does not harm any person or brings generally positive reaction among most members of the society is of no major significance. The problem with defining the scope of freedom appears only when a specific utterance sparks controversies or proves unacceptable for the majority. The scale of the problem is only magnified when such opinion is aired by a public official in the course of “performance” of official duties. It becomes even more acute where this official is a judge, whose freedom of speech is undoubtedly determined, on one hand, by judicial immunity, and, on the other one, by the principle of public nature of judicial proceedings. In practice, it is restricted by the obligation to foster the status of the judicial position and avoid anything which could prove detrimental to judge’s dignity or erode the confidence in his or her impartiality, the duty to keep secrecy of the circumstances of the case he or she learnt, about as a judge, out of the courtroom, and, finally, the need to follow the official procedure.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1761
ISBN: 9788380123205
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (WPiA)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Sladkowski_Granice_swobody_wypowiedzi_sedziego.pdf384,38 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons