Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1764
Tytuł: Miejsce bibliografii terytorialnych w systemie komunikacji społecznej : wybrane zagadnienia
Autor: Bajor, Agnieszka
Słowa kluczowe: bibliografie terytorialne; komunikacja społeczna
Data wydania: 2010
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: M. Jarczykowa (red.), "Biblioteki i ośrodki informacji - zbiory, pracownicy, użytkownicy" (S. 212-224). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The article presents the place of territory bibliographies in the system of regional and, in a broader perspective, social communication. The very place is determined by, for example, functions ascribed to these types of bibliographies. That is why the aims of terrotory bibliographies, such as academic, informative, documentary, patriotic, political and regional, etc. were discussed. Besides, the attention was paid to several features of territory bibliographies which directly combine it with the system of social communication. To these features belong standardisation of the methodology of territory bibliography (normalization of formal and subject bibliographic descriptions and a format of electronic data), introduction of a common computerised system which allows for conducting regional data bases and cooperation between regional centres working on territory bibliogrpahies. A unified outline of content division in territory bibliographies, sources of bibliographic descriptions and the problem of placing territory bibliographies in the Internet were elaborated on.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1764
ISBN: 9788322619186
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Bajor_Miejsce_bibliografii_terytorialnych_w_systemie.pdf442,11 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons