Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1766
Tytuł: Szatańskie metamorfozy i nie tylko : o "Irydionie" Krasińskiego i "Robercie Diable" Meyerbeera
Autor: Bąk, Magdalena
Słowa kluczowe: "Irydion" Krasińskiego; "Robert Diabeł" Meyerbeera; szatan
Data wydania: 2012
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: M. Piechota, J. Ryba (red.), "Od oświecenia ku romantyzmowi i dalej... : autorzy, dzieła, czytelnicy. Cz. 4" (S. 101-110). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The aim of the text is a comparative analysis of the last scenes of two Romantic works: Krasiński’s drama entitled Irydion and Meyerbeer’s opera with Scribe and Delavigne’s libretto Robert the Devil. Revealed similarities are to serve not only the support of the hypothesis of intentional references to a great Romantic opera in a drama by a Polish author as they become above all a starting point for considerations on the basic outlines of a Romantic worldview.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1766
ISBN: 9788322620885
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Bak_Szatanskie_metamorfozy_i_nie_tylko.pdf387,89 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons