Skip navigation

Zastosuj identyfikator do podlinkowania lub zacytowania tej pozycji: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1780
Tytuł: Australia w poezji polskich emigrantów : wybrane aspekty
Autor: Bąk, Magdalena
Słowa kluczowe: poezja polskich emigrantów; Australia
Data wydania: 2014
Wydawca: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Źródło: M. Piechota, J. Ryba, M. Janoszka (red.), "Od oświecenia ku romantyzmowi i dalej... : autorzy - dzieła - czytelnicy. Cz. 5" (S. 247-263). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstrakt: The paper depicts ways in which the perspective of an immigrant may influence the literary view of Australia. The selected pieces written by poets of Polish origin, who wrote under the Southern Cross, reveal a feeling of alienation evoked by that exotic continent, as well as ways of dwelling the new land and making it familiar.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/1780
ISBN: 9788380120310
Pojawia się w kolekcji:Książki/rozdziały (W.Fil.)

Pliki tej pozycji:
Plik Opis RozmiarFormat 
Bak_Australia_w_poezji_polskich_emigrantow.pdf412,91 kBAdobe PDFPrzejrzyj / Otwórz
Pokaż pełny rekord


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne, bez utworów zależnych 3.0 Polska Creative Commons Creative Commons