Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/18226
Title: O dyskursie wykluczenia i dyskursach wykluczonych z perspektywy lingwistycznej
Authors: Witosz, Bożena
Keywords: dyskurs; dyskurs wykluczenia; dyskurs wykluczonych; wykluczenie
Issue Date: 2010
Citation: "Tekst i Dyskurs – Text und Diskurs" (2010), z. 3, s. 9-25
Abstract: Autorka przeprowadza porządkujące rozróżnienia, wydzielając instytucjonalne dyskursy o wykluczeniu oraz ideologiczne: dyskurs wykluczenia i dyskursy wykluczonych. Podkreśla, że pojęcie wykluczenia jest w ramach każdego wyróżnionego typu inaczej profi lowane. W artykule relacjonuje się dyskurs wykluczenia i dyskursy wykluczonych, wskazując istniejące między nimi podobieństwa i różnice. Omawianymi wyznacznikami dyskursu są: tożsamości aktorów społecznych, przedmiot dyskursu oraz obraz relacji społecznych projektowany przez reguły dyskursu. Do analizy wprowadzono jeszcze trzecią kategorię – dyskursu tolerancji (równościowego), traktowanego jako model (idealny wzór), który byłby punktem odniesienia dla omawianych odmian. W ten sposób dyskurs wykluczenia umieszczony został na przeciwnym biegunie dyskursu tolerancji, a zróżnicowane dyskursy wykluczonych (w artykule omawia się przykładowo teksty mieszczące się w ramach dyskursu feministycznego i dyskursu radiomaryjnego) mogą być sytuowane na skali między dwoma wskazanymi biegunami.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/18226
ISSN: 1899-0983
Appears in Collections:Artykuły (W.Hum.)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Witosz_o_dyskursie_wykluczenia_i_dyskursach.pdf462,17 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons