Skip navigation

Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/20.500.12128/18467
Title: Znaczenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego : uwagi na tle wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 24 września 2009 r., sygn. akt II SA/Gl 258/09
Authors: Radecki, Gabriel
Keywords: Wojciech Organiściak; Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach; wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Gliwicach sygn. akt II SA/Gl 258/09
Issue Date: 2020
Publisher: Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Citation: A. Lityński, A. Matan, M. Mikołajczyk, D. Nawrot, G. Nancka (red. nauk.), „Verus amicus rara avis est : studia poświęcone pamięci Wojciecha Organiściaka”. (S. 677-687). Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego
Abstract: "Praca naukowa nie stanowiła jedynej aktywności zawodowej Wojciecha Organiściaka jako prawnika. W ostatnim okresie życia łączył ją – z sukcesem, lecz zarazem kosztem sporego wysiłku, wielu wyrzeczeń i niestety również zdrowia – ze służbą sędziego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach. Jako sędzia Wojciech Organiściak odznaczał się pracowitością, a także niezwykłą intuicją prawniczą, skutkującymi tym, że orzeczenia wydane w sprawach, w których był sprawozdawcą, w zdecydowanej większości pozytywnie przeszły kontrolę instancyjną, spotykając się z aprobatą Naczelnego Sądu Administracyjnego. Nie można też pominąć powszechnego w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Gliwicach wspomnienia o Nim jako o niezłomnym optymiście, człowieku radosnym, traktującym z życzliwością i szacunkiem wszystkich współpracowników, niezależnie od zajmowanego przez nich stanowiska, i cieszącym się z tych względów ich wielką sympatią." [...] (fragm.)
URI: http://hdl.handle.net/20.500.12128/18467
ISBN: 978-83-226-3814-9
Appears in Collections:Książki/rozdziały (WPiA)

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
Radecki_znaczenie_miejscowego_planu_zagospodarowania.pdf318,72 kBAdobe PDFView/Open
Show full item record


Uznanie autorstwa na tych samych warunkach 3.0 Polska Creative Commons License Creative Commons